Νέο τρίμηνο πλάνο συνδρομής

Το lockdown του Covid-19 επέφερε σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα μας, πόσο μάλλον στην εργασία μας. Στα πλαίσια των νέων δεδομένων, το evexis ως ενσυνείδητη επιλογή υποστήριξης των συνεργατών του στην πρωτόγνωρη αυτή περίοδο, προχώρησε σε παύση των χρεώσεων όλων των συνδρομών. Πλέον, με την άρση των περιοριστικών μέτρων επιστρέφουμε στους συνηθισμένους ρυθμούς όχι όμως και […]