Διατροφικό Ημερολόγιο : Το κρυφό όπλο ενός Διαιτολόγου

διατροφικό ημερολόγιο evexis

Ο σχεδιασμός ενός διαιτολογίου δεν είναι μια μονοδιάστατη προσέγγιση θεραπείας ενός περιστατικού. Το διατροφικό πλάνο, όταν συνδυάζεται με ένα διατροφικό ημερολόγιο, μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, ιδιαίτερα σημαντικό για την αξιολόγηση θρέψης σε κλινικά περιστατικά. Αλλά και μεμονωμένα, ένα διατροφικό ημερολόγιο μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο αναγνώρισης των διατροφικών πρακτικών. Εκτός από την ιδιότητα […]