Καταχώρηση & κατηγοριοποίηση πελατολογίου

tags

Κάποτε η διαχείριση πελατολογίου Διαιτολογικού γραφείου σήμαινε στιβαγμένους φακέλους και καρτέλες σε ράφια στο γραφείο.  Πλέον η άσκηση της επιστήμης της διατροφής προϋποθέτει εργαλεία λογισμικού που καλούνται να διαχειριστούν έναν διαρκώς αυξανόμενο όγκο πληροφοριών. Όχι δεν μιλάμε για το excel, αλλά μόνο για τα εξειδικευμένα λογισμικά που κυκλοφορούν. Καλό το υπολογιστικό φύλλο (excel, οpenοffice κλπ), αλλά όσο […]