Αποστολή Newsletter: Ένα πανίσχυρο όπλο marketing

αποστολή newsletter

Η αποστολή newsletter είναι ίσως ένα από τα πιό αμελημένα εργαλεία από τους Επαγγελματίες Υγείας. Το newslettering όμως, αν αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικά αποδοτικό όπλο στην marketing φαρέτρα ενός Διαιτολόγου και όχι μόνο. Στο παρών άρθρο θα αναλύσουμε τι είναι η αποστολή newsletter, γιατί μπορεί να μας βοηθήσει, πώς μπορούμε να χτίσουμε […]