Κλινική διατροφή : Βιβλιογραφία & Guidelines στο evexis

kliniki-diatrofi

Η Κλινική Διατροφή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της επιστήμης της Διαιτολογίας και αντικείμενο της είναι η διατροφική διαχείριση παθολογικών καταστάσεων. Βρίσκει ευρεία εφαρμογή στον τομέα της υγείας, όπως σε κλινήρεις ασθενείς με ή χωρίς νοσοκομειακή νοσηλεία. Στο νοσοκομειακό περιβάλλον, η κλινική διατροφή αναφέρεται στη διαχείριση του ενεργειακού ισοζυγίου ενός ασθενούς, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνει […]